Radzimy jak zlecić outsourcing środowiskowy szybciej

a swojego śladu węglowego poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz efektywne zarządzanie energią i zasoba

Radzimy jak zlecić outsourcing środowiskowy szybciej outsourcing ochrony środowiska

Agenda 2030 ONZ z jej celami

Agenda 2030 ONZ, z jej celami zrównoważonego rozwoju, stanowi ważną ramę dla ochrony środowiska w biznesie. Firmy powinny dążyć do zmniejszenia swojego śladu węglowego poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz efektywne zarządzanie energią i zasoba