Nowe dane jak raportować do BDO i KOBIZE

y związane z gospodarką odpadami, składowiskami materiałów niebezpiecznych, recyklingiem i transportem będą określane mianem outsourcingu środowiskowego.

Nowe dane jak raportować do BDO i KOBIZE kobize doradztwo

Usługi doradztwa środowiskowego będą obejmować usługi

Firma może zlecić pracę w zakresie doradztwa środowiskowego lub zatrudnić firmę zajmującą się doradztwem środowiskowym. Usługi firmy związane z gospodarką odpadami, składowiskami materiałów niebezpiecznych, recyklingiem i transportem będą określane mianem outsourcingu środowiskowego.