Metody jak dobrze raportować do BDO i KOBIZE

wiązane z gospodarką odpadami, składowiskami materiałów niebezpiecznych, recyklingiem i transportem będą określane mianem outsourcingu środowisk

Metody jak dobrze raportować do BDO i KOBIZE BDO doradztwo

Usługi doradztwa środowiskowego będą obejmować usługi

Firma może zlecić pracę w zakresie doradztwa środowiskowego lub zatrudnić firmę zajmującą się doradztwem środowiskowym. Usługi firmy związane z gospodarką odpadami, składowiskami materiałów niebezpiecznych, recyklingiem i transportem będą określane mianem outsourcingu środowisk