Kosmetyki – grupa produktów służących do

kosmetyki arabskie sklep
Kosmetyki – grupa produktów służących do pielęgnacji, oczyszczania, ochrony i upiększania ciała.

Wg rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.

dotyczące produktów kosmetycznych (CELEX: 32009R1223) prodkosmetyki arabskie sklep .

Widok do druku:

kosmetyki arabskie sklep